Weekjesafari
Society / Holidays

Taalpuristen

Taal is een van de belangrijkste dingen in het leven. Want door taal ben in staat dingen te formuleren, waardoor je tegen andere mensen kunt praten en elkaar kunt begrijpen, maar ook kunt denken bijvoorbeeld. We leren het als kinderen dan ook op hoog tempo. Vanaf groep 2 leer je met taal om gaan en leer je schrijven. Daarna is het tijd om te leren spellen, om lastige teksten te leren begrijpen enzovoort. Tot je in staat bent de meest gebruikte woorden perfect te spellen en lastige teksten te structuren, om het zelf te begrijpen, maar ook om het te zelf te kunnen schrijven. Iedereen moet dus goed op de hoogte zijn van taal om goed mee te draaien in de samenleving. Maar sommige mensen trekken het nog wat verder. Zij willen graag dat de taal helemaal perfect geschreven en gesproken wordt. Zij heten ook wel de taalpuristen.

Zij kunnen erg slecht tegen taalfouten en zullen die ook altijd verbeteren. Taalpuristen zijn vaak hoogopgeleide mensen, met een talenknobbel van hier tot ginder. Vaak kun je ze vinden in de geesteswetenschappen, en dan vooral bij de talen als Nederlands, Engels of Latijn.

Maar wat zijn dan de fouten die zij het aller-vervelendste vinden? Ten eerste Engelse spelling. Dit betekent dat woorden die samen 1 woord maken, los worden geschreven. Mensen die dit doen, schrijven bijvoorbeeld achteruitrij camera in plaats van achteruitrijcamera. Ook meervoudvormen worden vaak verkeerd geschreven. Achter sommige klinkers moet namelijk een apostrof, bijvoorbeeld achter de ‘a’. Het woord ‘achteruitrijcameras’ is dus ook verkeerd geschreven. Ten slotte vinden ze het vervelend als de verkeerde vorm van het persoonlijk voornaamwoord wordt gebruikt. Dit is bijvoorbeeld in de zin: “Wij zijn veel beter dan hun!” Dat had moeten zijn: “Wij zijn veel beter dan hen!” Deze vorm wordt het vaakste fout geschreven.

https://www.achteruitrijcamerawinkel.nl