Weekjesafari
Society / Holidays

Uitbesteden van administratie.

Administratie van gegevens kan op allerlei manieren bewerkstelligd worden, echter blijft het ten alle tijden een zeer tijdrovende bezigheid. Uiteraard is dit afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die verwerkt moeten worden. Neem even een presentielijst van de middelbare school in uw gedachten. Hiermee is een docent al gauw 5 minuten bezig, terwijl een gemiddelde les slechts 50 minuten duurt. Zodoende is de docent al 10 procent van zijn of haar lestijd kwijt en dit iedere les weer. U kunt zich nu dus al voorstellen dat dit nog veel meer tijd in beslag neemt bij een bedrijf, aangezien zij veel meer gegevens moeten verwerken. Dit is veel kostbare tijd voor een bedrijf, aangezien de tijd die het bedrijf met de administratie bezig is, het die tijd niet kan besteden aan andere (belangrijkere) bezigheden.

Gelukkig is het voor bedrijven die in de bovenstaande situatie verkeren mogelijk om hun administratie uit te besteden. Een, door het bedrijf uitgekozen, bureau houdt dan voor het bedrijf de (gewerkte) uren van het personeel bij, doet de salarisverwerking en alle andere werkzaamheden die onder de administratie vallen. Het feit dat het bureau de salarissen van het personeel verwerkt is in zekere zin bijzonder te noemen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk?

Salarisverwerking wordt door de desbetreffende bureaus vaak aangeduid als een loonservice. Tijdens de periode dat u, als werkgever/ bedrijf, gebruik maakt van deze service, vindt er regelmatig contact/ overleg plaats tussen het bureau en het bedrijf. Zo wordt er overlegd en bepaald wanneer het bedrijf de mutaties aanlevert en wanneer het bedrijf de (geanalyseerde en verwerkte) gegevens terug kan verwachten van het bureau. Ook wordt er overlegd hoe het bedrijf de loonstroken en de journaalposten krijgt aangeleverd. Uiteraard wordt ook de wijze van de betalingen overlegd en afgesproken.

Indien u, als werkgever/ bedrijf, besluit om de administratie uit te besteden, dan is het ten allen tijden belangrijk dat u een bureau uitzoekt dat voldoet aan zowel uw eisen als uw verwachtingen. 

http://www.cbbs.nl